ÓM – kozmické áno

ÓM – kozmické áno

Ľudia sa ma často pýtajú, čo znamená symbol na mojej facebookovej stránke. Nosíme ho na krku, na tričkách, vytetované na tele, vidíte ho v yoga štúdiách, v časopisoch. Čo to vlastne je ten ,,ÓM“ ? Priblížim ti v skratke jeho význam, pôvod a silu…

ÓM má veľa významov. Je to jednohláskový zvuk, vzácny to nástroj. Obsahuje energiu, ktorá spája mužský a ženský princíp. Je to zvuk vesmíru, symbol stvorenia sveta, tzv. kozmické ,,áno“. ÓM sa dá len ťažko vysvetliť slovami. Je najlepšie zažiť ho v sebe prostredníctvom spievania v mantrách. Skrýva v sebe veľa sily, je to nástroj pomocou ktorého sa môžeme oslobodiť od myslenia alebo usmerniť našu myseľ. Vačšina mantier sa začínajú s ,,ÓM“. Je to energetický kruh, ktorý sa objaví v tebe pri jeho spievaní. 

ÓM má pôvod v hinduizme a stelesňuje podstatu celého sveta. Podľa indickej filozofie, Boh najskôr stvoril zvuk, z ktorého vznikol svet. Najsvätejší zo všetkých zvukov je teda ÓM, je to symbol absolútna a zjednotenia všetkých múdrostí. Je pôvodom všetkého čo existuje a čo pomáha držať všetko pohromade. 

Vyskúšaj kozmickú silu ÓM.

ÓM sa v angličtine skladá z troch znakov A-U-M ,“aaah“, “oooh“, “mmm“, pritom sa vyslovuje ako jedna slabika.

Slabiky predstavujú:
A – nebo, zem a podsvetie 
U – stvorenie, zotrvanie, zničenie
M – vedomie, nevedomie, podvedomie

Vysielanie zvuku ,,aaaaauuuummm“ cez naše hlasivky napodobňuje harmonický tón stvorenia všetkého. Je to základný zvuk, z ktorého pochádza celý svet. Spievanie mantry A-U-M v sebe nesie obrovskú duchovnú silu. Jej názov symbolizuje všetko čo stelesňuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť. 

Zvuk ÓM má viacero významov v rôznych náboženstvách. V budhistickej tantre je to symbol transformácie vesmírnych síl a javov vytváraných mysľou, ktoré prenikajú do sveta transcedentálneho poznania, stelesňuje prežitok z meditácie. ÓM v yoge pomáha prežívať stav nirvikalpa-samádhi, pričom samádhi je stav kozmického vedomia. V kresťanstve podobne používajú ,,amen“ AUM-EN.  

Aby som to zhrnula, symbolika ÓM vyjadruje:

  • úctu k životu 
  • nezničiteľné vedomie zjednotenia síl v ich podstate prírodného vývoja
  • úcta k stvoreniu a pochopenie božského pohybu vesmíru
  • posvätnosť, jednotu 
  • tvorbu a vývoj
  • nezničiteľné slovo (pravda)

ÓM Healing vedie k radostnejšiemu životu a zlepšuje naše zdravie a schopnosť meditácie.

logodeniyoga

Na personálnej úrovni nám ÓM Healing pomáha harmonizovať všetky úrovne – fyzickú, mentálnu, emocionálnu a duchovnú. Emócie sa uvoľňujú a rastie vnútorný mier a láska. Na Slovensku existuje tzv. ÓM Healing, je to prastará skupinová duchovná liečebná technika. (zdroj: www.OM-healing.org)

1 thoughts on “ÓM – kozmické áno

Comments are closed.